Életének 89. évében elhunyt Dr. Pásztor Endre egyetemi tanár, Professor Emeritus. Gyászszertartására 2018. július 5-én 11 órakor a római katolikus vallás szertartása szerint az alsógödi Pázmány Péter utcai temetőben kerül sor, amit az alsógödi Szent István templomban gyászmise követ. Az elhunytat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem saját halottjának tekinti.

Bandi Bácsi elment

A magyar repülésben mindenki ismerte és szerette a nagyszerű tudóst, dr. Pásztor Endre egyetemi tanárt. Bandi bácsi a Holt Tisza szerelmese 1930-ban született Szolnokon. A BME Hadmérnök Karán vált repülőmérnökké, és 1952-től ott, a Brodszky professzor vezette Repülőgép Hajtóművek Tanszéken kezdte sikeres szakmai – oktatói munkáját. A Közlekedésmérnöki Kar műegyetemre integrálása után ott folytatta munkáját, a Repülőgépek Tanszéken. Közben 1960-ban kandidátusi címet szerzett, 1971-ben pedig kiérdemelte az akadémiai doktori fokozatot. Később Rácz Elemér utódjaként majd húsz éven át, 1991-ig volt az Aero- és Termotechnika Tanszék vezetője, egyetemi tanára.

A magyar repülésben 1956 után is nagyon szomorú események voltak. Megszüntették az összes repüléssel kapcsolatos, igy a csúcstechnológiákkal foglalkozó képzést. A műegyetemen az 1950-es évek elején repüléssel foglalkozó összes tanszéket „átkeresztelték”, oktatási feladatait megváltoztatták. Utolsóként így lett a Repülőgépek Tanszékből Aero- és Termotechnika Tanszék. Dr. Pásztor Endre áldozatos szakmai munkával – a magyar repülési szakma nagy örömére – megtartotta, megóvta és fejlesztette a repüléssel foglalkozó kis kutatási csoportot. Irányításával és munkatársai segítségével sikerült repülőmérnöki szakmérnöki képzést is indítania.

Pásztor professzor úr Jelentős eredményeket ért el a belső égésű motorok súrlódásainak vizsgálata, turbóhűtők ipari alkalmazása és – természetes – a gázturbinák fejlesztése alkalmazása terén. Talán sokan ismerik az irányításával kidolgozott legérdekesebb gázturbina alkalmazást az öbölháború befejezésekor felgyújtott kuvaiti olajkutak oltásában világsikerű eredményeket elérő „Nagy Szélnek” (Big wind) keresztelt (egy VT55A harcászati vontatójárműre szerelt 2 db Míg-21-es hajtóművel működő) tűzoltó járművet.

Közben a mindenki tisztelt Bandi bácsijává őszülő professzor emeritus folyamatosan segítette a fiatal oktatókat, tudományos hazai és nemzetközi publikációkat készített és még a 2017/18-as tanévben is tartott előadásokat.

Csodáltuk teherbírását, aktivitását, melyről büszkén vallotta hogy legfontosabb hű támogatója Sárika és legfontosabb éltetője a 7 unokája, 16 dédunokája.

Sokan külön tisztelettel adóztak széles körben ismert műveltségének. Ebben segítségére volt a fiatal korában tanult latin nyelvismeret, vagy az hogy fejből tudta mondani Arany Toldiját teljes terjedelmében.

Kedves Bandi Bácsi hozzád illően azt kell mondani, hogy  „Ignis calorem suum etiam in ferro tenet”, azaz „a tűz a vasban is megtartja melegét”. Köszönjük hogy a magyar repülés nehéz idején megtartottad bennünk a reményt. Köszönjük, hogy sokunknak mutattad az utat hogy váljunk kiváló szakemberré, azaz mérnökké és emberré.

Emlékedet megőrizzük.