Munkacsoport vezető: Dr. Simongáti Győző

Munkacsoport eddigi fontosabb projektjei: 

 1. A projekt célja a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő északi területének fejlesztéséhez kapcsolódó új kikötőmedence nautikai viszonyainak közlekedés-biztonsági vizsgálata volt.

  A szimulációs vizsgálatra a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Hajózási Felügyeletének kívánságára került sor annak okán, hogy a tervezett kikötőmedence bejárata éppen a Duna bal partján, egy jobb kanyarban helyezkedne el, és ebből következően a kikötőbe ill. onnan kifelé való hajózásnál igen nagy keresztirányú sodrásra lehet számítani. Ezekből következően a feladat tulajdonképpen az volt, hogy egy „mértékadó” (110 m hosszú, egycsavaros, egy kormányos önjáró) hajó mozgását befolyásoló különféle hidrológiai és meteorológiai körülmények figyelembe vételével vizsgáljuk meg az új kikötőmedencébe történő be-, illetve az onnan történő kihajózási művelet biztonságos végrehajtásának lehetőségét. A ki- és behajózás lehetőségét az alábbi esetekben kellett megvizsgálni:

  A kikötőszáj meghajózása völgymenetben
  A kikötőszáj meghajózása hegymenetben
  Legnagyobb hajózható vízszintnél (LNHV)
  Legkisebb hajózható vízszintnél (LKHV)
  Közepes hajózható vízszintnél (KHV) 

  A hidrológiai információk a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének numerikus áramlásmodellezésével előállított elemzésből származtak. A feladat kiterjedt a hajóműveletek biztonságos kivitelezhetősége érdekében szükséges műszaki feltételek és paraméterek megállapítására is. A vizsgálatok elvégzéséhez a tanszék által kifejlesztett hajóműveletek szimulálására szolgáló hajódinamikai modellt, a „ShipSiP” programot használtuk fel.

 2. „Hajómerülést csökkentő eljárás és úszóműpár” című találmány műszaki megvalósíthatóságának kérdéseit

  Tanszékünk a Dunaferr Portolan Kft.-vel 2005. januárjában kötött Kutatási szerződés keretében vizsgálta meg a P0401415 ügyszámú, Viski Sándor által jegyzett „Hajómerülést csökkentő eljárás és úszóműpár” című találmány műszaki megvalósíthatóságának kérdéseit. A szabadalom egy olyan eljárásra vonatkozik, amely a terhelt hajók merülését a hajóban lévő rakomány kihajózása nélkül, a kiemelendő hajó két oldalán elhelyezett, emelőkötelekkel és emelőcsörlőkkel felszerelt úszóművek segítségével hajtja végre. A feladat végrehajtása során a szükséges számítások elvégzéséhez a Plimsoll Kft. tulajdonában lévő 1380 tonna hordképességű önjáró hajó, az m/s HERSO I műszaki adatait használtuk fel.

  A vizsgálat az alábbi területekre terjedt ki:
  a hajókiemelő modellje
  az emelési művelet modellezése
  az emelőmű emelés közben adódó úszáshelyzete
  az emelőmű stabilitása
  szilárdsági kérdések
  hajótest
  hossz-szilárdsági kérdések
  harántszilárdsági kérdések
  emelőpontonok
  az emelőmű szükséges felszerelései
  az emelőmű becsült beruházási és üzemeltetési költségei
  a találmány értékelése
  javaslatok

  A kutatás eredményei nem publikusak.

 3. MoVeIT! projekt

  A belvízi áruszállító flotta költséghatékony korszerűsítésének felhívására adott válaszként a MoVe IT! projekt e célból olyan megoldási javaslatokat dolgoz ki, amelyek megfelelnek az flotta elöregedésével, a klímaváltozással, és a szigorodó környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos kihívásoknak. Mindezek mellett a project az egyes lehetőségek kiválasztásában is segítséget kíván nyújtani. A különböző variánsokra az új hajók építése során szerzett tapasztalatok, és a más közlekedési módoknál már alkalmazott technológiák beépítése, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, a környezetkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése, valamint az új AND előírásokhoz való alkalmazkodás a jellemző. Fontos szempont továbbá annak figyelembe vétele, hogy a fosszilis üzemanyagok egyszer elfogynak, és egyszer majd más megoldásokra kell áttérni. 

  A MoVe IT! egyik fő célja a hajó hajtás- és villamosenergia-rendszerének modernizálása oly módon, hogy az illeszkedjék a hajó teljes élettartama alatt várható feltételekhez, hiszen ennek következtében jelentősen jobb teljesítményt lehet elérni ahhoz képest, mint amikor a hajót egyetlen tervezési célnak megfelelően tervezték. A tervezett munkamenet a következő: első lépésben a mintahajó(k) tényleges üzemi körülményeit kell felvenni meglevő hajókon végzett tesztek alapján, és ez alapján el kell készíteni a hajó üzemeltetési profilját. Ennek ismeretében lehet olyan optimális, integrált megoldási javaslatokat adni a hajó alakjának és hajtásrendszerének optimalizálására, melyek végeredményben minimális beruházási költséget és környezeti károkozást, de a legnagyobb hatékonyságot biztosítják.
  Ennek érdekében kutatási területeink közé tartozik az új hajtásrendszerek vizsgálata, az alternatív üzemanyagok, a régi motorok utólagos technikákkal való javítási lehetőségei, a jobb hajótest-kialakítás és új propellerek alkalmazásának vizsgálata, és az energiahatékony hajóvezetést támogató rendszerek kifejlesztése. További kiemelt terület annak vizsgálata, hogy a hajók főméreteinek növelése hogyan járul hozzá a jobb gazdasági és környezeti mutatókhoz, valamint a régi tankhajók átalakításának lehetőségei annak érdekében, hogy megfeleljenek az új ADN követelményeknek.
  A MoVe IT! projektben a különböző lehetséges megoldások gazdasági és környezeti szempontú értékelése is megtörténik majd.

  Tanszékünk három munkacsoportban vesz részt.

 4. CREATING projekt