Hő- és Áramlástan 1-2,
Hő- és Áramlástechnikai Gépek 1-2,
Közlekedésmérnöki BSc, Járműmérnöki BSc és hagyományos képzés

Általános tudnivalók a laborgyakorlatok rendjéről

 

Laborbeosztás:

A laborgyakorlatokra a Neptun rendszertől függetlenül, a tanszéki rendszerben is jelentkezni kell! Ezen oldal alján található linkre kattintva érhető el a tanszéki jelentkező rendszer. Kérjük, hogy jelentkezés előtt figyelmesen olvassák el az itt részletezett laborszabályokat. A tanszéki rendszerben a jelentkezés minden esetben, a honlap  híreiben megjelentetett időpont, ezen időponton túl nincs lehetőség a jelentkezésre vagy a módosításra. Minden laborgyakorlatra külön kell időpontot választani, jelentkezni. A hallgatói bejelentkezés a BME címtár azonosítóval és jelszóval lehetséges, akinek nincs ilyen vagy elfelejtette a jelszavát, az látogassa meg ezt az oldalt: https://login.bme.hu/admin

A tanszéki rendszerbe, címtáras azonosítóval történő bejelentkezés után, a jelenleg hallgatott tantárgyak listája látható. Ha a tantárgy sorában az alábbi felirat szerepel: "A tárgy laborjai elfogadva", akkor a tárgyból az előző félévekben a labor teljesítette a hallgató, így nem kell laborra jelentkeznie (nem is tud). Aki úgy érzi, hogy teljesítette a laborokat az adott tárgyból, de nem szerepel ez a felirat a tárgy neve mellett, kérjük vegye fel a kapcsolatot a tárgyfelelőssel.


Felkészülés:

Minden mérésre fel kell készülni a tanszék Hő- és Áramlástechnika - Laboratóriumi gyakorlatok c. jegyzetéből, illetve a tanszéki honlap (http://www.vrht.bme.hu) Hallgatóknak/Letöltések/Tantargyak_anyagai alatt a tantárgy nevét viselő könyvtárban található anyagokból. A felkészültségről a laborvezető a mérés elején meggyőződik és aki nincs tisztában a mérés elméleti és gyakorlati aspektusaival nem vehet részt a mérésen. A mérésre mindenkinek el kell hozni az előre kézzel elkészített jegyzőkönyvmintát értelemszerűen kiegészítve a szükséges egyenletekkel az ismeretlen adatok meghatározása érdekében átrendezve (kifejezve) és ceruzával készített egyszerűsített vázlatrajzzal, amely egyrészt segít megérteni a mérést, másrészt szükség esetén módosítható. E mellett számológépet, grafit ceruzát és radírt mindenki hozzon legyen szíves a mérésre, ugyanis a jegyzőkönyvet mindenkinek a mérés során kell kézzel elkészítenie és leadnia (képlet, behelyettesítés, végeredmény és mértékegység ). Aki nem hozza el az előre kézzel elkészített jegyzőkönyv-mintát és a fent említett összes eszközt nem vehet részt a mérésen, mert nem fogja tudni elkészíteni a jegyzőkönyvet.


Részvétel:
A felvett mérésen a megjelenés kötelező, a mérésen azonban csak az a hallgató vehet részt, aki a beugró kérdésekre maradéktalanul meg tudott felelni. A felkészületlen hallgatót a laborvezető a mérésből kizárja, és pótlásra kötelezi (részleteket ld. Pótlás alatt). A felkészült hallgató a Jelenléti Ív aláírásával igazolja a mérésen való részvételét. A későn érkező hallgató nem vehet részt a gyakorlaton, az így kimaradt mérés(eke)t pótolnia kell.
A laboratóriumi foglalkozásokon kizárólag józan, bódultságmentes állapotban nem ön- és közveszélyesen, a Tűz-, Baleset- és munkavédelmi előírások megismerését és aláírással történő elfogadását követően lehet.


Jegyzőkönyv:
Minden mérést még a gyakorlaton ki kell értékelni a tanszék által elkészített és a tanszéki honlapon (ld. előbb) közzétett Jegyzőkönyv-minta kitöltésével (melyet a mérésre természetesen el kell hozni és a méréshez tartozó összefüggéseket a labort megelőző felkészülés során önállóan előre ki kell tölteni – ez is része a felkészülésnek). A mérési jegyzőkönyvben minden egyenletet, behelyettesítést és eredményt fel kell tüntetni az esetleges hibakeresés lerövidítése érdekében. A labor végén, a mérés értékelését (e nélkül nem lehet beadni a jegyzőkönyvet) és a hallgató aláírását követően kell leadni a jegyzőkönyvet a laborvezetőnek. 

 

A mérések és a labor-rész elfogadása:
A mérés akkor kerül elfogadásra, ha a hallgató neve a laborjelenléti íven szerepel, a gyakorlaton a jegyzőkönyvet elkészítette és azt a laborvezetőnek bemutatta. A labor akkor kerül elfogadásra, ha a hallgató minden egyes kiírt mérést teljesítette, ez a félévi aláírás megszerzésének egyik feltétele.


Számonkérés:
A Hőtan (A104) és az Áramlástan (A105) tárgyak esetén a mérésen elhangzottakról és a mérések tapasztalatairól a vizsgán, az elméleti részben kell számot adni. A laborra vonatkozó kérdések tekintetében külön minimumkövetelmény nincs, csak az elméleti részre (a tantárgy-kiírás szerint).


Pótlás:
Az igazolatlan hiányzás esetén a mérések közül csak EGYET lehet a pótlási héten (hagyományos képzés esetén a vizsgaidőszak első hetében) pótolni. Amennyiben a hallgató betegség miatt nem tud részt venni a mérésen, úgy egy másik kiírt időpontban kell bepótolnia az elmaradt mérést. A hiányzásról hozott orvosi igazolás bemutatása esetén a tanszék engedélyezi a másik időpontra a jelentkezést. Ha a hallgató az utolsó lehetőségről marad le a betegsége miatt, akkor a pótlási héten kell pótolja a mérést, (de ezek után is van még EGY lehetősége, ha netán ott nem felelne meg a beugrónál). A laborteljesítések elfogadásáról és a pótlaborra jelentkezés módjáról a szorgalmi időszak utolsó hetében a tanszéki honlapon a hírek rovatban tájékozódhatnak a hallgatók.
A pótmérések időpontját a Tanszék jelöli ki. Egy mérés pótolható fejenként a pótlás hetén. A pótlaborra jelentkezni a Tanszék honlapján a hírek-ben megjelölt feltételek mellett lehet, amely a pótlási hét előtt kerül kihirdetésre.

 

A hallgatók kötelessége az, hogy minden félév végén meggyőződjenek a labor (jelenlét és jegyzőkönyv) teljesítéseik elfogadásáról. Erről nem küldünk külön tájékoztatást.
A félév végi eredményekről a tanszéki honlapon a tantárgyhoz tartozó letöltések között található táblázat ad tájékoztatást.

 

Az egyéb, itt nem szabályozott kérdések tekintetében az egyetemi és a kari TVSZ szabályai az irányadóak. 

A laborrendszerbe a bejelentkezés a lenti linkre kattintva tehető meg. A link átirányít a BME címtáras login oldalra, ahol belépés után automatikusan visszairányítja a tanszéki honlapra, immár bejelentkezve. A laborra jelentkezéssel a hallgató kijelenti, hogy a laborszabályokat elolvasta és megértette.

BEJELENTKEZÉS A TANSZÉKI LABORJELENTKEZŐ RENDSZERBE

 

Labormérések helyszíne, az AE épület bejárata: