Hazai projektek az elmúlt évekből:

 • Eglo Lux kft. (megbízó): Innovációs folyamatok kezelése a lámpagyártás és kereskedelemben, a fényforrás és megvilágítási technológiák fejlesztése, 2005
 • Lufthansa Technik Budapest: Új technológiák alkalmazási folyamatának menedzselése a repülőgép karbantartásban és javításban, kutatás - fejlesztés – innovációs megbízás, 2005
 • MÁV ZRt.: Vonatok egyszerűsített energiaigény- és menetidő meghatározási módszereinek kidolgozása adott maximális megengedett sebesség és adott állomásköz befutása esetén, 2005
 • MÁV ZRt.: A MÁV Rt. BZ sorozatú sínbuszainak átépítése. Műszaki lehetségek, gazdaságossági elemzések, 2005
 • MÁV ZRt.: Metodológia és számítási eljárás kidolgozása a MÁV ZRt. különböző vontatójárműveivel és motorvonat konfigurációival megvalósítható vonattovábbítási idő és energiafelhasználási jellemzők összehasonlító értékelésére, 2005
 • MÁV Rt.: Az EUROFIMA-IC személykocsik megbizhatóságának meghatározásához szükséges adatok VAJAR szoftver bázison történő kezelése, a karbantartás számítástechnikai eszközökkel való fejlesztése, 2005
 • MÁV Északi Járműjavító Kft.: A V63 sor. villamosmozdony marokcsapágy meghibásodásának okfeltáró elemzése, javaslattétel a hiba okainak kiküszöbölésére, 2005
 • MÁV Északi Járműjavító Kft.: A V43 sor. villamosmozdony forgóváz-keretének és felfüggesztő tartóinak végeselemes szilárdsági analízise a teherbírás növelésére ill. a kifáradás időpontjának kitolódását célzó konstrukciós és technológiai megoldások kidolgozására, 2005
 • SZAKÁLFÉM Kft.: Vasúti jármű padlón álló szennyvíztartályának szilárdsági vizsgálata a véges elemek módszerével, 2005
 • OM ALK-00244/2002: Forgalmi áramlat környezetterhelő kibocsátásának meghatározására alkalmas szoftver, 2005
 • OTKA T 038399: Járműrendszer-elemek üzemi megbízhatóságának előrejelzése a kifáradási folyamat sztochasztikus szimulációjával, 2005
 • MÁV Északi Járműjavító Kft.: A V43 sor. villamos mozdony gumirugós szekrényalátámasztásának tartóján keletkező gyorsulások üzemközbeni méréssel való meghatározása a tartó dinamikus terhelési viszonyainak értékelése céljából, 2005
 • MÁV Rt.: A V43 sor. villamos mozdony felújított forgóvázkeretének laboratóriumi fárasztóvizsgálata, 2005
 • MÁV Északi Járműjavító Kft.: A V43 sor. villamos mozdony forgóváz szekunder rugózást fogadó konzoltartójának vertikális terhelőerővel történő laboratóriumi fárasztóvizsgálata pulzátoron, 2005
 • MÁV Rt.: A vasúti személykocsik fenntartási rendszerének vizsgálata és megbizhatóságelméleti elemzése, 2005
 • MÁV Szolnoki Járműjavító Kft.: Vasúti járműfenntartási rendszer innovatív fejlesztése a rendszer-megbizhatóságelmélet módszereinek alkalmazásával, 2005
 • OM Alapkezelő Koncepció a környezetterhelés csökkentésére (Állami megbízásos kutatás-fejlesztés, 2005
 • Visteon szakképzési hozzájárulás rendszerelem próbapad készítéséhez, 2005 - 2006
 • MÁV: Új, innovatív eljárás-technológiák kifejlesztése a járműmenedzsment, elővárosi vasúti közlekedés és a jegypénztárak működése területekre. I. Elméleti alapok és előzetes vizsgálatok, MÁV jegypénztári sorbaállási és sorhossz modellek alkalmazása a pénztárak működtetésének optimálására, II.-4, MÁV jegypénztári sorbaállási és igény (sorhossz) modellek. (témavezető. Dr. Kulcsár Béla, jegypénztárakkal foglalkozó alprogram témavezetése a BME Repülőgépek és Hajók Tanszéken) BME Közlekedésmérnöki Kar, Budapest, 2005-2006
 • Lufthansa Technik Budapest: Repülőgép javítási technológiák fejlesztése, 2006
 • MÁV Rt. Gépészeti Üzletága: Vontatójárművek hajtott tengelyein alkalmazott zsugorkötések felületi érintkezési nyomáseloszlásának befolyásolása a gyártási paraméterek optimálásával a FRETTING-képződés és a repedési hajlam minimumára vonatkozó célfüggvény mellett, 2006
 • NKFA pályázat: Csúszásgátló rendszer fejlesztése, 2006
 • GYSEV ZRt.: A rádió-távirányításra átalakított M44-Rem-306 p.sz. dízel-elektromos mozdony végleges üzemengedélyének kiadásával kapcsolatos szakvélemény, 2006
 • Knorr-Bremse Hungária Kft.: Tárcsás fékkel felszerelt, kéttengelyes forgóvázzal bíró vasúti jármű különböző kerék/sín tribológiai feltételek mellett kezdeményezett kisérleti fékezése során kialakuló kúszás/csúszási-sebesség függő erőkapcsolati tényezőjének alakulása, 2006
 • MÁV Rt. Gépészeti Üzletága: Vontatójárművek vizsgálatai és ellenőrző mérései a közlekedésbiztonság és az üzemkészség javítása érdekében - nyúlásmérő bélyeges vonali mérések üzem közben a V43 sor. villamosmozdony forgóvázkeretének és oldalkonzoljainak élettartam-vizsgálatához szükséges üzemi terhelés kollektíva behatárolásához, 2006
 • MÁV Rt. Gépészeti Üzletága: Vontatójárművek vizsgálatai és ellenőrző mérései a közlekedésbiztonság és az üzemkészség javítása érdekében - tengelyanyagok dinamikus teherbírási jellemzőinek meghatározása a közlekedésbiztonság növelése céljából, 2006
 • MIKON Kft.: RTS-302 jelű konténer rakodógép műszaki elemzése, 2006
 • BKV ZRt.: A COMBINO NF12B típ. villamos hőtechnikai felülvizsgálata, 2006
 • "MÁV Szolnoki Járműjavító Kft.: I. Vasúti dízelmotoros vontatójárművek részrendszereit azonosító járműinformatikai programrendszer létrehozása
 • II. A vasúti járműkerék és az agyülés szilárd illesztésű kapcsolatának szerelésére alkalmas alternatív módszerek, 2006"
 • Dunaferr Portolan: A hajóépítőmérnök képzés gyakorlati feltételeinek fejlesztése, 2006
 • Visteon Hungary: Hő- és áramlástechnikai képzés gyakorlati feltételeinek a fejlesztése, egyedi mérőpad készítése  2006
 • Dunai kikötő medence kialakításának elemzése a hajómozgások szimulációjával (fővállalkozó: BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék), 2006 – 2007
 • GE Energy Hungary: Tanszéki multimédiás oktatástechnikai infrastruktúra fejlesztése, szakképzési hozzájárulás – GE Energy Hungary), 2006 – 2007
 • Andreas Kft.:  UTH Teszthajó fejlesztésének és tervezésének a szakmai felügyelete 2006 – 2007
 • GYSEV ZRt.: Döntéselőkészítő tanulmány a GYSEV Zrt. vasúti személykocsimosó létesítmény előtervezésének megindításához szükséges műszaki és gazdasági szempontok feltárására, 2007
 • MÁV Zrt. Gépészeti Üzletága: Üzem közbeni nyúlásmérő bélyeges vonali mérések a V43 sor. villamosmozdony forgóvázkeretének és oldalkonzoljainak élettartamvizsgálatához szükséges üzemi terheléskollektíva behatárolásához, 2007
 • MÁV Északi Járműjavító Kft.: A 37D szerkezeti acél Wöhler-görbéinek meghatározása laboratóriumi fárasztóvizsgálattal, 2007
 • HungaoControl: Szimulációs eljárások alkalmazási lehetőségei légiforgalmi irányítási problémák vizsgálatában, 2007
 • HungaroControl: Kifutópályák párhuzamos használatának vizsgálatára alkalmas számítógépes szimulációs módszer kidolgozása, 2007
 • RAMSYS Zrt.: Speciális hőcső hővezetési képességének a vizsgálata (RAMSYS Zrt), 2007
 • Lufthansa Technik Budapest: Új innovativ karbantartási és javítási technológiák fejlesztése, 2007
 • RAMSYS Zrt.: Hőcsövek vizsgálatára szolgáló mérő-próbapad összeállítása (szakkéépzési hozzájárulás), 2007
 • Budapest Aircraft Service kft.: Oktatási laboratóriumi fejlesztés (szakkéépzési hozzájárulás), 2007
 • GE Energy Hungary: Hajtóművek karbantartási és diagnosztikai eljárásainak fejlesztése (oktatási lavboratóriumi gyakorlatok kidolgozása, (szakkéépzési hozzájárulás), 2007
 • OTKA: Felület-morfológiai eljárás kifejlesztése, 2007 - 2010
 • GOP: 4 üléses repülőgÉp biztonság filozófiájának a fejlesztése (SafeFly projekt a Corvus Aircraft vezetésével), 2007 - 2010
 • Airport Security: A repülésvédelem elveinek ismertetése a repüléstudományi szakokon (szakképzés hozzájárulás), 2007
 • HungaroControl: Virtuális valóság oktatási és kutatási laboratórium fejlesztése, 2007 - 2008
 • Luthansa Technik Budapest: Repülőgép karbantartó vállalatok modern irányítási módszerei, 2008
 • Knorr Bremse: Porlasztási folyamatok modellezési lehetőségei, 2008
 • MÁV-Gépészet Zrt.: A V43 sor. villamosmozdony forgóvázkeret kifáradási élettartamának (maradék-élettartamának) behatárolása, 2008
 • MÁV-Trakció Zrt.: UNIMOG gazdaságos vasúti alkalmazási területeinek meghatározása, 2008
 • BME Gép- és Terméktervezési Tanszék: Vasúti féktuskó-kerékabroncs hőtani és kopási állapotának kapcsolt vizsgálata, 2008
 • Knorr-Bremse Vasúti Fékrendszerek Hungária Kft.: A Knorr Bremse SFS által Y25 tipusú forgóvázzal felszerelt teherkocsikhoz kifejlesztett kompakt fékberendezés konstrukciós (CFCB) vizsgálata, 2008
 • MÁV-Trakció Zrt.: Vontatójármű és járműtendenciák felmérése, 2008
 • MÁV Zrt. Gépészeti Üzletága: A villamosmozdonnyal történő vonattovábbítás során kifuttatással elérhető villamosenergia megtakarítás vizsgálata az optimális vezetési mód jellemzőinek behatárolására, 2008
 • Knorr-Bremse Vasúti Fékrendszerek Hungária Kft.: Tárcsás fékkel felszerelt négytengelyes vasúti személykocsi megállító fékezése végén fellépő dinamikai folyamat feltárása, 2008
 • MÁV Szolnoki Járműjavító Kft.: Az új kialakítású főgépcsoprttal remotorizált 2M62U sor. dízel-villamos mozdony alváz-főhossztartó kifáradási élettartamának számításos előrejelzése az eredeti kivitelű főgépcsoporttal szerelt mozdony alváz-főhossztartó kifáradási lettartamához viszonyítva, 2007
 • General Motors: Motorok tesztelésekor keletkező hulladékhő hasznosítási lehetősége, 2008
 • GOP - Corvus Aircraft: Corvus Racer 540 akrobatikus repülőgép fejlesztése , 2008 - 2010
 • General Motors: Gyártósor hőveszteségeinek hasznosítási lehetőségei, 2009
 • SZAKÁLFÉM Kft.: Egybeépített friss- és szürkevíz tartály szilárdsági vizsgálata végeselem módszerrel (Strength Analysis of an Integrated Fresh- and Grey Water Tank by Means of FEM), 2009
 • MÁV-Gépészet Zrt.: Német kocsik tömbkerekei repedéses károsodásának oknyomozó vizsgálata, 2009
 • BME Gép- és Terméktervezési Tanszék: Vasúti féktuskó-kerékabroncs hőtani és kopási állapotának kapcsolt vizsgálata II., 2009
 • Miskolci Városi Közlekedési Zrt.: Villamosok energetikai jellemzőinek értékelésével kapcsolatos menetdinamikai és energetikai szimulációs vizsgálatok, 2009
 • MÁV Zrt. Gépészeti Üzletága: Tömbkerekek mechanikai és vegyi jellemzőinek vizsgálata, a tömbkerék szakadás okának felderítése a közlekedésbiztonság fokozsáa céljából, 2009
 • MÁV Zrt. Gépészeti Üzletága: A V43 sor. villamosmozdony kerékabroncsok mechanikai és vegyi jellemzőinek vizsgálata, 2009
 • MÁV-Gépészet Zrt.: A V43 sor. mozdonyok kerekeire ható dinamikus erőhatások vizsgálata különböző állapotú vonalszakaszokon, 2009
 • Lufthansa Technik Budapest: Repülőgép karbantartó vállalatok és technológiák fejlődési sajátosságai, 2009
 • HungaroControl: Légiközlekedés veszélyes közelség helyzetek szimulációja radar adatok alapján, 2009
 • TAMOP: BME Kutató Egyetem projekt (tanszéki közreműködés), 2009 - 2011
 • Oktatásért Alapítvány: Felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása, 2010
 • BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék: A MÁV tömbkerekes német személykocsija üzemi fékezési folyamata során a tömbkerékben kialakuló termikus- és feszültségfolyamatok kvantitatív vizsgálata, 2010
 • SZAKÁLFÉM Kft.: Ffriss- és szennyvíz tartály szilárdsági vizsgálata végeselem módszerrel (Festigkeitsuntersuchung eines Frisch- und eines Grauwasserbehälters mit Hilfe der Methode der Finite Elemente), 2010
 • Miskolci Városi Közlekedési Zrt.: Villamosok energetikai jellemzőinek értékelésével kapcsolatos menetdinamikai és energetikai szimulációs vizsgálatok - 2010, 2010
 • Budapest Airport: A gyakorlati képzés feltételeinek fejlesztése, repülésszimulátor repülőtéri szimulációs lehetőségeinek a továbbfejlesztése  (szakképzési járulék terhére), 2010
 • Lufthansa Technik Budapest: Repülőgépek gyártásában, javításában megjelenő új anyagok vizsgálata, az alkalmazási lehetőségek elemzése, 2010
 • Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium:A Tisza és a Bodrog folyókon működő kompok átépítésének szakmai felügyelete, 2010 - 2011
 • Budapest Airport Service: A gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek a támogatása, 201 - 2011
 • TAMOP: Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben (tanszéki közreműködés), 2010 - 2012
 • Budapest Airport: A gyakorlati képzés feltételeinek fejlesztése, repülőtéri folyamatok szimulációja (szakképzési járulék terhére), 2011
 • Kerülőváz Kft.: SafeFly eredmények alkalmazása, 2011
 • MÁV-Start Zrt.: A vonattovábbítás villamos-energia szükségletének meghatározása szimulációval motorvonatok és mozdonyvontatású személyvonatok esetében, 2011
 • SZAKÁLFÉM Kft.: Vasúti jármű víztartályának (rajszáma pumk70-02-00-00-000) szilárdsági vizsgálata (Strength analysis of water-tank drawing no. pumk70-02-00-00-000, 2011
 • SZAKÁLFÉM Kft.: Vasúti jármű szennyvíztartályának (rajszáma pumk70-01-00-00-000) szilárdsági vizsgálata végeselemes módszerrel (Strength analysis of retention tank Drawing no. Pumk70-01-00-00-000 for a railway vehicle by means of finite element method), 2011
 • MÁV-Trakció Zrt. Ganz Motor Kft. MÁV Vasjármű Kft.: Az M41 sorozatú dízelmozdonyok teljes értékű korszerűsítésének vizsgálata, 2011
 • MÁV-Trakció Zrt. Ganz Motor Kft. MÁV Vasjármű Kft.: A V46 sorozatú villamos mozdonyok ún. kettős erőforrásúvá történő átalakítási lehetőségének vizsgálata, 2011
 • BME Gép- és Terméktervezési Tanszék: A fékberendezések vízállósága, 2011
 • Knorr-Bremse Vasúti Fékrendszerek Hungária Kft.: A kerék és a sín hővezetési modellezése tárcsafékes vasúti kerékpárok esetére, 2011
 • SZAKÁLFÉM Kft.: Ffriss- és szennyvíz tartály szilárdsági vizsgálata végeselem módszerrel (Festigkeitsuntersuchung eines Frisch- und eines Grauwasserbehälters mit Hilfe der Methode der Finite Elemente), 2011
 • MÁV Zrt. Társasági Szolgáltatási Igazgatósága: A TALENT villamos motorvonat féktárcsa és fékbetét kopásának vizsgálata, 2011
 • HungaroControl: BME Repülőgépek és Hajók Tanszék laboratóriumi infrastruktúra fejlesztése (szakképzési járulék terhére), 2011 - 2012
 • MÁV-Gépészet Zrt.: Vonatszerelvény ütközésének dinamikai vizsgálatára alkalmas szimulációs szoftver prototípusának kifejlesztése, 2012
 • SZAKÁLFÉM Kft.: 35100-00 rajzszámú víztartály szilárdsági számítása, 2013
 • MÁV-Gépészet Zrt.: IC+ személykocsi kockázatelemzése, 2013
 • Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft.: Kompakt fékhenger segédoldás lepörgési folyamatának dinamikai szimulációja, 2013
 • Nomad Services LLP: 250 kN tengelyterhalésű 3 részes teherkocsi forgóváz hossztartó előtervezése-I., 2013
 • MÁV-Start Zrt.: A 4-részes FLIRT villamos motorvonat energiafogyasztás szempontjából legkedvezőbb menete során megvalósuló energiafogyasztás meghatározása, 2013 

Nemzetközi projektek az elmúlt évekből:

 • CREATING (Concepts to Reduce Environmental impact and Attain optimal Transport performance by Inland NaviGation (EU FP6 – STREP), a tanszék részéről témavezető: Dániel Hadházi) Budapest, 2004 – 2007.
 • Veszélyhelyzet menedzsment technológia (magyar – kínai kétoldalú együttműködési – TéT – projekt, témavezetők: Feng Changgen, Rohács, J., Mechatronikai Facultáns, Pekingi Műszaki Egyetem, BME repülőgépek és Hajók Tanszék), 2005 – 2006.
 • Belvízi hajózás biztonsága technológia (magyar – kínai kétoldalú együttműködési projekt, témavezetők: Dr. Wxin Huang, Hadházi, D., Nanjing Forestry University, Institute of Water Transportation, BME repülőgépek és Hajók Tanszék), 2005 – 2006.
 • EPATS – European Personal Air Transportation System (EU FP6 Projekt),  2007 – 2008
 • SINBAD - Safety Improved with a New concept by Better Awareness on airport approach Domain (EU  FP6 projekt),  2007 – 2010
 • NELI - Cooperation-Network for logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative solutions, EU – SEE projekt, 2009 - 2011
 • SATS-Rdmp (Small Aircraft Transportation System Roadmap - EU FP7 projekt), 2010-2012
 • A2-Net-Team - Advanced Aircraft Network for Theoretical & Experimental Aeroservoelastic Modeling, FP7-IRSES Projekt , 2011-2014
 • ESPOSA -  Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft (EU FP7 Projekt), 2011 - 2014
 • Move It! – Modernisation of Vessels for Inland waterway freight Transport (EU FP7 Projekt) 2011-2014
 • INNOVATIVE – Associate Partner of the SESAR JU, Lot 5: Modelling, support, validation, 2011-2014
 • ATM-FUSION Lot 6 Integration of UAV into the SESAR, SESAR (Single European Sky ATM Research) Project 2011 - 2014