Kedves hallgatók!

Örömmel jelentjük be, hogy a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Repüléstudományi és Hajózási Tanszéke közös pályázatot hirdet, innovatív, magyar és nemzetközi szinten is kiemelkedő pályaművek készítésére.

A pályázat célja a repüléstudomány, hajózás, környezetvédelem, forgalomszervezés és egyéb kapcsolódó területeken magas színvonalú kutatás elvégzése és pályaművek elkészítése.

A pályázaton részt vehet minden érvényes BME hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses (BSc), mesterképzéses (MSc) és doktori képzéses (PhD) hallgató. A pályázathoz elérhető támogatás összege pályázatonként, sikeres pályázat esetén, 250.000 – 500.000 Ft egyszeri összeg a pályázat időtartamára. Az összeg részben a pályázat végrehajtásához szükséges eszközök beszerzésére is fordítható.

A kutatás témaválasztása

A pályaművek témájának megválasztása két formában lehetséges:

 1. KTI és BME Szakmai Bizottság által javasolt, az intézmények kutatómunkájába illeszkedő témák. Itt minden félévben az éppen aktuális kutatási témák kerülnek kiírásra, amelyeken belül a hallgatóknak lehetősége van önálló elképzelésekkel is kombinálni a kutatást.
 2. Önálló kutatási téma felterjesztése, amely a fő kutatási területek kapcsán javasol és valósít meg újszerű, kiemelkedő témát.

Az elkészítendő pályaműnek minden esetben új műnek kell lennie. Már benyújtott, publikált, vagy más projekt keretében leadott pályamű nem elfogadható. A téma kidolgozását tanszéki és/vagy ipari konzulens segíti.

A jelentkezés és kutatás menete

A pályázatra jelentkezés, az elérhető segédlet szerint elkészített kutatási terv benyújtásával lehetséges. A kutatási tervet aláírva, pdf formátumban, e-mailben szükséges leadni a tanszéki konzulenseknek. Egy pályázati időszakban egy hallgató csak egy kutatási tervet adhat le. A kutatási terv illeszkedhet csoportos kutatáshoz, de a pályamű elkészítése minden esetben egyéni feladat.

A jelentkezés határideje az adott szorgalmi időszak utolsó napja, utólagos beadásra és hiánypótlásra lehetőség nincs. A leadott kutatási terveket a Szakmai Bizottság elbírálja és az eredményekről a hallgatókat értesíti. A bírálat a közzétett értékelési szempontok szerint történik, bármelyik kategóriában „nem” értékelés esetén a pályázat nem támogatható. A támogatás a rendelkezésre álló keret függvényében az értékelési pontszámok szerint kialakult sorrend alapján kerül odaítélésre. Pozitív döntés esetén a kutatómunka és pályamű készítése a következő félév során kerül megvalósításra.

Az elkészült pályaműveket az adott szorgalmi időszak utolsó napjáig, elektronikusan, pdf formátumban, e-mailben szükséges leadni. A leadás után a Szakmai Bizottság értékeli a pályaműveket és megfelelő minimum eredménypontszám elérése esetén az ösztöndíj odaítéléséről határozatot hoz. Amennyiben a pályamű elkészítéséhez szükséges eszköz vásárlása, ezt szükséges a kutatási tervben feltüntetni, az ehhez szükséges előleg nyújtásáról a Szakmai Bizottság egyedileg dönt a pályázat támogatásával egyidőben. A teljes folyamat ütemtervét lásd az alábbi ábrán.

 

 

Aktuális információ a 2021-2022 Tavaszi félévére:

Dátumok:

 • Kutatási terv leadási határidő: 2022.05.20.
 • Kutatási tervek értékelése a Szakmai Bizottság által: 2022.06.17.
 • A támogatottak értesítése, szerződéskötések: 2022.06.30.

Tanszéki konzulens elérhetőségek:

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Aktuális témakiírások: Pályamű témák 21/22

Segédanyagok:

 1. Kutatási terv elkészítési segédlet
 2. Formai követelmények (sablon)
 3. Kutatási terv bírálati szempontok
 4. Pályamű eredménypontszám bírálati szempontok