Bevezetés az áramlástan numerikus módszereibe (CFD)

Tárgyfelelős: Dr. Veress Árpád; tárgykód: BMEKORH8678

A tárgy a hő- és áramlástani tudományok egyik legkorszerűbb területére nyújt betekintést az ANSYS Workbench Multiphysics program segítségével. A hallgatók ipari példákon és mintafeladatok kidolgozásán keresztül ismerkedhetnek meg a számítógépes modellezésre alkalmas programok előnyeivel, felhasználási területeivel, elméleti hátterükkel, alkalmazásukkal és fejlesztési lehetőségeikkel. A tárgy minden félévben indul, de max. 10 fő vehet rajta részt a rendelkezésre álló oktatási licencek száma miatt.

 Mikro- elektromechanikai rendszerek (MEMS)

Tárgyfelelős: Dr. Rohács József; tárgykód: BMEKORH8580

A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a csúcstechnológiát képviselő és a modern mindennapi élet hétköznapjait kitöltő eszközökben (projektor, okostelefon, számítógép, stb.) alkalmazott MEMS technológiával, a mikroméretű szenzorok és a mikrofluidikai eszközök gyártástechnológiájával és felhasználásával. Gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek több modern eszközzel kapcsolatban, mint például a szintén MEMS technológián alapuló a hőkamerával is. A tárgy oktatásában meghívott előadók is részt vesznek az MTA Természettudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Mikrotechnológiai és Félvezető Karakterizáció Osztályról és laborlátogatásra is sor kerül a KFKI MEMS laborjába. A tárgy minden félévben indul, minimum 5 fő jelentkezése esetén.

Repülési mérések

Tárgyfelelős: Dr. Sziroczák Dávid; Oktató: Jankovics István; tárgykód: BMEKORH8635

A légieszközökkel repülés közben végzett mérések tervezése, és kivitelezése külön szakterületnek számít a repülőgépiparban. Mérésekkel igazolják vissza az elméleti számítások helyességét, vagy segítenek egy rendellenesség okának felderítésében. A légieszközök dinamikájának leírásához szükséges adatok nagy részét is repülési mérésekkel szokás meghatározni. A tárgy keretében a mérések eszközeit és módszereit mutatjuk be a teljesítménymérésektől a stabilitásmérésekig. A résztvevők a tanszék repülésszimulátorának vagy robotrepülőgépének segítségével maguk is végeznek méréseket.

Repülőgép méretezése

Tárgyfelelős: Dr. Sziroczák Dávid; tárgykód: BMEKORH8624

A repülőgépek szilárdsági méretezésének alapja a típusalkalmassági előírás, amely azokat a terhelési eseteket tartalmazza, melyekre az első felszállás előtt ellenőrizni kell a légi járművet. A tárgy keretében megismerkednek a hallgatók a repülőgépek tervezésének és konstrukciójának alapjaival, illetve a szilárdsági méretezés előírt szempontjaival.

 Repülőgépvezetői engedély, elméleti alapok I-IV.

Tárgyfelelős: Dr. Rohács József; tárgykód: BMEKOVR8502, BMEKOVR8503, BMEKOVR8504, BMEKOVR8505

A magánpilóta szakszolgálati engedély (PPL) megszerzéséhez szükséges JAR-FLC (PART-FCL) a elméleti ismereteket sajátíthatják el a hallgatók. Bővebb információ....