Tanszékünk a 2013/2014 I. félévtől elindította a Flycoop Kft-vel közösen a „Repülőgép Vezetői Engedély – Elméleti Alapok” című szabadon választható tantárgyait. A tárgyak keretein belül a jelentkező hallgatók a magánpilóta szakszolgálati engedély (PPL) megszerzéséhez szükséges JAR-FCL (PART-FCL) szerinti elméleti anyagot sajátíthatják el és bizonyíthatják a megszerzett tudást egyetemi keretek között. Ez azonban a hatóság által előírt képzési feltételt teljesíti csak, az engedély megszerzéséhez elengedhetetlen hatósági elméleti vizsga alól azonban nem ad felmentést.  Így azon jelentkezők, akik a tárgy teljesítésével nem csak az egyetemi képzésben előírt követelményeket kívánják teljesíteni, hanem gyakorlati képzéssel egybekötve a magánpilóta szakszolgálati engedélyt (PPL) is meg kívánják szerezni (motoros repülőgépre, motoros vitorlázóra, vagy helikopterre) számukra a tantárgyak teljesítése két szinten történik meg. A zárthelyin elért eredményeik alapján megkapják az egyetemen megszerzett érdemjegyüket, azonban ez független a képzési szerv által meghatározott hatósági vizsgára bocsáthatóság követelményeitől, ami a számonkérésen elért min. 75%-ot jelent. Tehát azon hallgatók, akik hatósági vizsgát is kívánnak tenni minimum 75%-os eredményt kell, hogy elérjenek a számonkérések során.

A tantárgy csomag 4 db 2 kredites tantárgyat foglal magában:

  • Repülőgép Vezetői Engedély, Elméleti Alapok I. (BMEKOVR8502):

Repüléselmélet alapjai, mechanikai alapismeretek, aerodinamika alapjai. Légijármű általános ismeretek, motortan (repülőgépeken alkalmazott hajtómű típusai, azok felépítése, működése), műszertan (légijárműveken alkalmazott műszerek működési elve), elektromosságtan és rádiótechnika, szerkezettan, szilárdságtan sárkányismeretekkel kiegészítve.

  • Repülőgép Vezetői Engedély, Elméleti Alapok II. (BMEKOVR8503):

A repülőgéppel történő VFR navigáció és az IFR navigáció alapjai. A repülés világában használt nyelvezet és kommunikáció a földi kiszolgáló szolgálatok és repülőgép személyzetek között. A repülés világában szükséges tudásanyag az időjárási körülményekről és azok leírásáról, rövidítései. Légkör felépítése – Troposzféra pontos felépítése, repülésmeteorológia.

  • Repülőgép Vezetői Engedély, Elméleti Alapok III. (BMEKOVR8504):

Üzemeltetési Eljárások, a repülőgép súly-súlypont számítása, teljesítményszámítása a repülőgép tulajdonságait és az adott repülőtér korlátozásait figyelembe véve. Repülési gyakorlatok és eljárások.  Légialkalmasság és üzemeltetés.  Repülési Teljesítmény és Tervezés.

  • Repülőgép Vezetői Engedély, Elméleti Alapok III. (BMEKOVR8505):

A repülések során előforduló jellemző betegségek, azok megelőzése kezelése, elsősegély. Az emberi teljesítőképesség korlátai, repülésélettan, pszichológiai alapismeretek. Emberi teljesítőképesség, a repülésre vonatkozó repülési szabályok előírások. A légiközlekedési alapismeretek, repülőtéri jelzések útburkolati jelek. Légijog.

A meghirdetett tárgyak egymástól függetlenül felvehetők, viszont a számonkérések egy helyen és időpontban lesznek megtartva ezért javasolt e tárgyak egyszerre, azonos félévben történő felvétele. További kérdésekkel forduljanak bizalommal Jankovics Istvánhoz személyesen vagy e-mailben.